Continguts Audiovisuals

Acornhost

Powered by Green Energy

Com reduir la factura de la llum: Tarifa amb discriminació horària
Share
Valoració d'usuari: / 12
PitjorMillor 
Escrit per Aniol Esquerra   
dilluns, 26 d'abril de 2010 16:28
Icona Foc Us adjuntem traduïda un magnifica entrada del bloc de Jumanji sobre les tarifes elèctriques amb discriminació horària. Una bona manera d'estalviar-se diners amb el consum elèctric i que a més afavoreix la inserció de tecnologies renovables al mix energètic espanyol. De lectura indispensable! I si vols discutir-ho utilitza el nostre fòrum :)

TDH o Tarifa amb discriminació horària

El sistema elèctric no emmagatzema l'electricitat, aquesta es produeix en funció de les necessitats del mercat en cada moment. Per tal de facilitar la gestió del sistema, s'incentiva a aquells consumidors que opten per adequar la seva demanda a l'oferta disponible. El primer pas per reduir la nostra factura de la llum és estudiar la possibilitat d'acollir-se a la tarifa amb discriminació horària (TDH).

Imatge descriptiva dels horaris de la TDH


A grans trets, hi ha 3 tipologies de consumidors elèctrics: Indústria (que acapara el 44% del consum elèctric total), Serveis (31%) i Residencial (25%). Segons l'hora del dia (i l'època de l'any també), la corba de demanda d'energia elèctrica varia ostensiblement a diferència de la capacitat de generació. Es denominen Hores Punta aquelles de major consum, i Hores Vall les de menor. La Tarifa amb discriminació horària, que és una adaptació de l'antiga "tarifa nocturna", pretén promoure que el gruix de la despesa elèctrica residencial es produeixi durant els Períodes Vall.

 

 

Què paguem a la factura de la llum

Podem identificar les següents partides en la nostra factura de la llum:

- Terme de Potència, que és un import fix per cada kW de potència contractada. Les llars espanyoles tenen contractats una mitjana de 4,4 kW de potència. Per potències contractades inferiors a 10 kW (més del 95% de les llars), la tarifa del terme de Potència per al primer semestre de 2010 ascendeix a 1,719427 € / kW / mes.

- Terme d'Energia, que és un import variable resultat de multiplicar el preu lliurement pactat amb el comercialitzador d'electricitat pels kWh consumits.

- Impost especial sobre l'electricitat, que s'aplica a la suma dels 2 conceptes anteriors i es multiplica per un coeficient establert per llei 4,864% x 1,05113 = 5,113%

- Lloguer d'Equips de Mesura si no són propietat del client. El preu està regulat, i dependrà dels equips. 1,874 c € / dia.

- IVA. Ara 16%, que pot ser el 18% en uns mesos.

Períodes Vall i Punta

La Tarifa amb discriminació horària preveu 14 hores Vall diàries (quan l'electricitat és més barata) i 10 Hores Punta.

- Horari d'Estiu: Període Vall de 23h a 13h.

- Horari d'Hivern: Període Vall de 22h a 12h.

Com es controlen les hores de consum

Cal adaptar els rellotges dels comptadors elèctrics. Això requereix contactar amb la companyia elèctrica que haurà de fer aquesta gestió sense cap cost per l'usuari.

Qui pot acollir-se a la tarifa amb discriminació horària

Tots aquells usuaris que tinguin una potència contractada inferior a 10 kW i acollits a la Tarifa d'Últim Recurs (TUR). Aquells amb potències contractades compreses entre els 10 kW i els 15 kW i que no vagin al mercat, també podran optar per aquesta modalitat encara que amb algunes modificacions.

Què és la Tarifa d'Últim Recurs (TUR)

Amb la liberalització del mercat elèctric, les opcions de contractació del subministrament són les següents:

1 .- A través d'una empresa comercialitzadora. Els consumidors han de pagar els peatges d'accés a les xarxes a les que es connecten i adquirir la seva energia en el mercat lliure. En aquest cas, tant la contractació de l'accés com del subministrament es realitzaria a través de la comercialitzadora amb què el consumidor hagi subscrit el corresponent contracte (Font: MITyC).

2 .- Com Consumidors Directes en Mercat, acudint directament al mercat de producció. Si el consumidor vol comprar al mercat de producció mitjançant qualsevol de les formes de contractació existents (mercat diari, contracte bilateral físic) haurà prèviament inscriure en el Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Directes en Mercat com a consumidor directe a mercat. L'accés a les xarxes en aquests casos es contracta directament amb l'empresa distribuïdora (Font MITyC).

3 .- Si no s'ha optat per cap de les opcions anteriors, i sempre que la potència contractada sigui inferior a 10 kW, els usuaris hauran de acollir-se al Subministrament d'Últim Recurs (SUD) contractant amb un dels 5 Comercialitzadors d'Últim Recurs autoritzats (CUR) a una tarifa fixada pel Govern anomenada Tarifa d'Últim Recurs (TUR). Els Comercialitzadors d'Últim Recurs poden plantejar ofertes als usuaris sobre aquesta base (vegeu Comparativa de Tarifes Elèctriques).

Actualment, el gruix dels clients residencials s'acull a la TUR.

Tarifa amb discriminació horària vs sense Discriminació Horària

Per fer la comparativa, contemplarem les següents hipòtesis:

- No tenim en compte la quota de canvi de tarifa que pot ser d'uns 10 euros.

- Potència contractada inferior a 10 kW, per exemple 4,4 kW.

- Tarifes d'Últim Recurs primer semestre 2010:

Sense discriminació horària: 0,117759 € / kWh

Amb discriminació horària: Punta: 0,138960 € / kWh (18,0% superior); Vall: 0,058923 € / kWh (50,0% inferior).

- Segons Red Eléctrica de España (REE), una llar espanyol consumia el 2008 de mitjana 3.272 kWh a l'any.

- Consum Vall: 69%; Consum Punta: 31%. Això és el que se li estimava als anteriors usuaris de tarifa nocturna els comptadors no havien estat encara adaptats.

 

Tarifa sense discriminació horària

Terme de potència: 4,4 kW x 1,719427 € / kW / mes x 12 mesos = 90,79 € / any

Terme d'energia: 0,117759 € / kWh x 3.272 kWh / any = 385,31 € / any

Impost sobre l'electricitat: (90,79 + 385,31) x 5,113% = 24,34 € / any

Lloguer d'equips de mesura: 365 dies x 1,874 c € / dia = 6,84 € / any

IVA: 507,28 € / any x 16% = 81,16 € / any

Total factures: 588,45 € / any

 

Tarifa amb discriminació horària

Terme de potència: 4,4 kW x 1,719427 € / kW / mes x 12 mesos = 90,79 € / any

Terme d'energia: € 273,98 / any

Vall: 0,058923 € / kWh x 3.272 kWh / any x 69% = 133,03 € / any

Punta: 0,138960 € / kWh x 3.272 kWh / any x 31% = 140,95 € / any

Impost sobre l'electricitat: (90,79 + 273,98) x 5,113% = 18,65 € / any

Lloguer d'equips de mesura: 365 dies x 1,874 c € / dia = 6,84 € / any

IVA: 390,26 € / any x 16% = 62,44 € / any

Total factures: 452,70 € / any

Per aquest supòsit concret, amb l'opció de Tarifa amb Discriminació horària (TDH) s'aconsegueix un estalvi de 135,75 € / any (23%).

¿Interessa la tarifa amb discriminació horària?

Si s'aconsegueixen canviar certs hàbits desviant com a mínim el 26,5% del consum a les Hores Vall (tenint en compte aquestes tarifes elèctriques), si interessa. Hem de tenir en compte que aquesta modalitat és d'aplicació per a tots els dies de l'any, inclosos caps de setmana.

Com desviar el consum a les Hores Vall

Com hem vist, aconseguirem estalviar en la nostra factura de la llum amb la tarifa amb discriminació horària si som capaços desviar un mínim del 26,5% del nostre consum elèctric a les 14h Hores Vall Diàries. Per això hem de conèixer quant i de quina manera consumim. Segons la Guia de Consum Elegant de Red Eléctrica de España, la meitat de l'electricitat "se'ns va" a la il luminació, la nevera, la calefacció i el televisor, i un gens menyspreable 27% en altres petits aparells i usos.

Hàbits a adoptar:

- Posar el rentaplats, la rentadora i la assecadora sempre en hores vall: 7% del consum elèctric de la llar.

- Si el nostre termos d'aigua calenta és elèctric, podem incorporar un temporitzador: 4% del consum.

- Petits aparells que escalfen, com la torradora, la planxa o l'assecador de cabell, i altres que també generen consums ressenyables (aspirador, etc.) Poden utilitzar-se també en Hores Vall: posem un mínim del 10%.

- Tractar d'aprofitar millor la llum solar i canviar les nostres llums per altres de baix consum ens ajudarà a reduir la despesa en Hores Punta. Acostumar-se a apagar sempre els llums. La il luminació es requereix de nit sobretot: mínim 6%.

- La nevera es té tot el dia encesa, però sempre podem plantejar-nos una eventual moderació de la seva potència frigorífica. En qualsevol cas, el 58% del temps funciona en hores vall: 8%.

- Sobretot els caps de setmana, tractar de preparar el menjar abans del migdia: 3%.

- Moderar el consum de calefacció durant les Hores Punta utilitzant només en estades ocupades, reduir la temperatura de confort (entre 19 º C i 21 º C): 4%.

- Una part del consum del televisor es realitzarà en hores vall: 3%.

- Observem que el mode "stand by" dels aparells suposa un innecessari 2% que es pot evitar sense més inconvenients apagant sempre amb el botó.

- Tots els electrodomèstics i aparells elèctrics tenen "consums fantasma" quan estan endollats i apagats. Això es soluciona fàcilment amb regletes elèctriques amb interruptor (per a l'equip informàtic per exemple) o desendollats directament (carregador de mòbil, torradora, etc.).

Aquesta sèrie de mesures no ens costen res ni minven una mica la nostra qualitat de vida, i adoptant amb una tarifa amb discriminació horària aconseguim reduir el nostre consum elèctric i satisfer gairebé la meitat de les nostres necessitats elèctriques en Hores Vall. Els nostres butxaques ho agrairan, però el medi ambient i el sector elèctric nacional també.

Amb el costum s'aconsegueixen millorar aquests ràtios.

Com contractar la Tarifa amb Discriminació horària

Tan fàcil com trucar a la Comercialitzadora d'Últim Recurs amb què es treballa. I ja posats, no ve gens malament replantejar si la potència contractada és la necessària. Reduint també es guanya.

Conclusions

Adoptar certes mesures i modificar alguns hàbits que no suposen esforç pot ajudar-nos a aconseguir estalvis, i tot suma. La Tarifa amb discriminació horària és una alternativa que se'ns ofereix als consumidors residencials d'electricitat, és un incentiu que permet al sistema elèctric suavitzar els pics de la corba de demanda facilitant la gestió dels recursos, reduint inversions en infraestructures poc rendibles, i afavorint la incorporació de Centrals de Generació Elèctrica amb fonts d'Energia Renovables no gestionables.

No obstant això, no oblidem que l'electricitat més barata de totes és la que no es consumeix. Hem d'assumir de millorar l'eficiència energètica no és tan complicat com sembla i no perjudica el nostre benestar. Amb un ús racional de l'energia guanyem tots.

Darrera actualització de dimarts, 27 d'abril de 2010 17:10
 
Comentaris (2) Els comentaris estan tancats
2 dimarts, 27 d'abril de 2010 17:07
Aniol Esquerra
Tens raó. En el meu cas m'ha costat 10 euros el canvi de tarifa. Suposo que per gestió o canvi de comptador com bé dius. Pel que fa al canvi de potència en teoria si et passes a TDH pots reduir potència però és improbable que pugi ja que distribueixes els consums durant totes les 24 hores. No crec doncs que t'apliqui un cost. En tot cas posaré quin és el meu estalvi quan comenci a aplicar a casa meva el TDH.
1 dimarts, 27 d'abril de 2010 09:15
Anna
Falta comentar que fer els canvis de potència i de tarifa té costos associats (cal canviar els comptadors o l'ICP) - per tant a l'estudi de l'estalvi necessari faltaria contemplar aquests valors.
A més cal tenir en compte que els horaris i bonificacions van variant amb el temps.
Copyright © 2017 Associació Ecogent. Tots els drets són reservats.
Joomla! és un programari lliure distribuït sota la llicència GNU/GPL.

Cerca en Web

Subscripcions

RSS Button Subscriu-te!


Seguir a Ecogent_cat en Twitter

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.